Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 14:58

Tặng bà mẹ, hoạ sĩ dân gian, 85 tuổi, người U-cơ-ren, thích vẽ hoa, và vẽ đề tài gì cũng vẽ thêm hoa vào.

Mẹ ơi, sao mẹ nhiều hoa?
Bởi vì đời đẹp chan hoà, con ơi!
Bởi vì ta đã có đời
Tự ngày gian khổ tháng Mười đứng lên;
Bởi vì non nước hai phen
Chiến tranh tàn phá lại nguyên gương lành;
Bỏi vì trời đã về mình,
Hân hoan hoa lá, ân tình cỏ cây.
Tám mươi lăm tuổi còn say,
Vẽ rau vẽ cá mẹ bày giữa hoa.
Tám lăm, lòng mẹ như hoa,
Trẻ cùng đời trẻ đậm đà ánh dương.
Nhìn tranh chan chứa yêu thương
Quê hương xã hội thiên đường trần gian.


Ki-ép, 1-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958