Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:02

Này suối vui ca,
Giọng vàng ngân nga.
Bấy lâu suối ngủ trong lòng đất,
Thao thức ngày đêm mộng hải hà.
Nằm trong lòng đất suối nghe biển
Ân ái xôn xao triều hiển hiện.
Biển gọi tha thiết đất khóc oà,
Suối xuống triều lên, đời bao la.

Muôn triệu lòng suối,
Điệu vàng không tuổi
Của lòng ta!
Mặt trời thức các người bừng dậy,
Các người liền đẩy
Vũ trụ mênh mông đến cảm hoà.

Này suối tự dâng
Cho trời muôn trượng,
Này suối tự nâng
Thành triều vô lượng,
Nói sao cho hết suối mê say!
Đi về biển nhạc xa tăm tắp
Suối sông hồ vơi thoắt lại đầy


1943

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958