Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2020 23:02

Trời lạnh đêm trăng quá nửa thu
Sông to không vắng kẻ sang đò
Lại nghe rộn rịp bờ đưa đón
Trăm chiếc thuyền nan lướt sóng xô.

Câu chuyện thân thương giữa nước trời
“Các anh đi đã mấy đêm rồi?
Chúng em mấy bữa gần đêm trắng
Qua lại xuồng lao như phóng thoi”.

- “Ngày ngủ bù không? Mắt có cay?
Cảm ơn o chở vượt sông này
Chúng tôi cũng đã nhiều đêm suốt
Vừa ngủ vừa đi, gọi ngủ chay”.

Sang sông lại tỉnh như đàn sáo
Thu lạnh về khuya trăng sáng ngần.
Cặp bến hẹn nhau ngày chiến thắng
Ngủ cho no bữa lính cùng dân.


9-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]