Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2020 10:25

Những tranh áp phích trên tường cao
Giơ những bàn tay lớn vẫy chào
Trong những mắt người qua, ấm áp
Mặt trời xuống thấp những ngôi sao.

Sáng sớm tòng quân phố kín dày:
Sông đi ra biển cửa sông đầy
Ùn lên từng đợt, người là sóng
Xe hoá thuyền trôi theo gió tay.

- Đi gắng nghe con! Nước đủ chưa?
Gói chanh đây nữa, để dành trưa
- Mẹ về cho kịp giờ thay kíp
Đến trạm đầu tiên con biết thư.

Mặt con qua cửa như màn ảnh
Mẹ thấy con sao lớn bội phần,
Các mẹ nuôi con Phù Đổng ấy
Mừng con lớn kịp nước ra quân.


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]