Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 09:24

Ẩy mái nhà lên gào tiếng gọi
Một nghìn chiến sĩ đã hy sinh
Tiếng kêu cấp cứu từ đêm tối
Rách cả trời xanh, đau gió thổi.

Thuốc độc chết dần từng mạch máu
Tiếng kêu như nạo ruột gan ra.
Đồng bào ba quận đều nghe thấu
Chúng giết anh em đằng trại xa!

Ào như sóng biển, đồng bào đến
Ruột nóng gan phừng đòi cứu người
Chúng chĩa súng vào đoàn ngắc ngoải
Đấu tranh kêu gọi. Thịt nhào rơi

Đồng bào ơi! Đồng bào ơi!
Chặn cổ bầy tinh hút máu người!
Chặt tay lũ quỷ quào đất nước!
Tội chúng xông lên hoen mặt trời.

Gâu gâu lũ chó suốt ngày đêm,
Chó sủa trăng suông, chúng sủa tiền;
Đô la đeo cổ vòng xích máu.
Phải đập cho tàn lũ chó điên.


19-1-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960