Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 09:28

Đêm đêm tin nhắn vào Nam đó,
Sóng điện hay là tia máu ứa?
Gọi con khắc khoải tiếng cha già,
Tiếng nhỏ thơ ngây gào gọi bố.

Mỗi tin nhắc lại đến ba lần
Người gọi người, sao nghe lạnh tiếng?
Đất nước chia hai, nửa sống thầm,
Hàn huyên cũng hoá lời đau điếng...

Con còn không con, con ở đâu?
Mình ở đâu rồi còn hay mất?
Một nước ngày đêm xa ngăn cắt
Hỏi nhau địa chỉ đã quằn đau.

Hỡi chị, hỡi anh nghe tiếng gọi!
Chúng ngăn anh, chị đáp lời thân.
Tin riêng dù thiếu, tin chung dội,
Tin dậy miền Nam nóng ruột gan...

Tìn trại di cư chống mộ phu,
Đình công chống địa ngục cao su...
Có con trong ấy, chồng con ấy,
Trong ấy mặt cha cháy hận thù.

Đêm đêm tin nhắn vào Nam đóm
Sóng điện hay là tia máu ứa?
Tin đi da diết buổi truyền thanh,
Tin lại ầm vang trận đấu tranh.


12-1958

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960