Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/01/2014 18:46

Vách đá bài thơ vạn thuở bền
Bút nghiên trời đất nét thiên nhiên
Khắc sâu lòng đá là chi nữa?
- Sóng gió, nào thơ có ngả nghiêng


Quảng Ninh, 3-2-1991

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011