Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2020 08:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/04/2020 08:36

Bi kịch vì đâu có giữa đời
Gây chi đau xé trái tim người
Để rồi hoá đá chưa nguôi hận
Da diết nghìn năm đứng hỏi trời

Trái tim khoẻ lắm của cha ông
Chịu bấy nhiêu đau mà chẳng vỡ
Cứ chi trong tuồng Hy Lạp cổ
Mới có nhiều bi kịch pha-tom

Chị chờ ai, chị đá vọng phu
Trông anh sống chết biết phương nào?
Núi lèn dồn đá lên chân chị
Mắt đá mòn trông khói bụi mù


1988

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011