Một sáng mưa xuân lại ấm lòng
Đưa con đi học - Tết vừa xong
Hoàng lan tươi tỉnh cành phơ phất
Hầm ẩn ti-gôn đã phủ hồng.

Những bạn quen xưa dần vắng mặt
Sách hay chen giá đọc còn say
Mưa xuân bay mát trên trang giấy
Thi tứ đầy kho đụn tháng ngày.

Có người say rượu, ke say thơ
Miễn sống lòng say, chớ ỡm ờ.
Sao bước ra đi cho đẹp dáng
Nằm rồi, còn lại nắm xương khô.


1-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]