15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2014 18:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/01/2014 12:21

Bốn em bé xuống hầm
Mang theo bài học dở
Bom xa nổ ì ầm
Mắt không rời trang vở

Các em đang tìm hiểu
Tim người đập ra sao
Tay theo hình giải phẫu
Phân máu đen, máu đào

Có nhà báo phương xa
Bấm ảnh, lòng sửng sốt
“Việt Nam - trái tim người
Ở đây đập rất tốt”


Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011