Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2014 18:50

"Ngồi xe nhật nguyệt cùng thiên nhiên
Làm bạn đi đường về vĩnh viễn"
Ghé bước qua thăm Đêm u huyền

Ta về nằm tròn trong lòng mẹ
Bấy lâu chân đi khắp trời bể
Bấy lâu tay mỏi lật tờ đời
Chân mỏi đi rồi, tay mỏi xé
Chân tay xin nghỉ trong lòng mẹ

Xé sách tạo hoá mà đùa chơi
Cho thịnh nhân gian lòng ma quỷ
Xuống hố đen xô cả cuộc đời
Rồi phủi tay về lòng mẹ nghỉ

Bao giờ cho hứng lại xây lên
Đủ cả cuộc đời, đủ các tên
Đủ các hình hài, đủ các mộng
Đủ đất chôn nhau, đá dựng lên


1941

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011