Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2020 22:59

Mèo mẹ với hai mèo con
Khi bom rơi xuống chạy luồn hang sâu
Trở về, chủ chết, mèo đau
Ngửi sàn nhà sập ngao ngao suốt ngày
Bắt đi, mèo lộn về ngay
Vấn vương bóng chủ đâu đây quanh nhà.
Bom hơi đánh sập dãy toà
Hương người đã sống xoá nhoà được đâu.
Gạch vôi vá lại chân lầu
Làm nơi trực chiến ở đầu bến quen;
Mèo theo tự vệ ngày đêm
Mắt chong xanh với ngọn đèn trực ban.


Hải Phòng, 3-8-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]