Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 10:26

Chợp mắt chiêm bao em bị thương
Cõng em qua suối lại băng rừng
Đã trong giấc ngủ còn thêm cớ
Để được gần nhau, đỡ nhớ thương.


3-1960

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960