Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:21

Mười năm trước mưa buồn thê thiết.
Mười năm sau vẫn xiết dòng mưa,
Nhưng vui hơn tự bao giờ,
Mưa tuôn thắm đượm lòng thơ dạt dào.
Ai tới đó mưa ào phía trước,
Ai về đây mưa rước bên chân.
Mưa xưa rời rạc tần ngần,
Mưa nay ríu rít nhân quần tiếng vang.
Giọt mưa cũ ố vàng thơ phú,
Chiều mưa nay đoàn tụ lúa xanh.
Cũng là thức giữa năm canh,
Mưa xưa lạnh lẽo, yên lành mưa nay.


Ấm Thượng, 27-12-1948

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958