Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2020 09:58

Củi có thể xếp ngang
Có thể xếp nghiêng
Nhưng lửa đứng theo chiều người đứng
Cửa mở phía nam
Cửa mở phía đông
Nhưng ánh sáng vào sáng đầy mọi hướng
Sống theo lửa, đứng trong đời vững gót
Sống theo ánh trời, đời không lọt kẽ tay


4-3-1984

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011