Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 17:07

Hoài niệm xa xưa tuổi bé thơ.
Ôi em yêu mến đến bao giờ!
Hôm nay lớn tuổi tìm em lại
Nửa thấy em về, nửa tưởng mơ.

Đứng nắng ban trưa nhớ rạng đông
Mặt trời - hy vọng trắng pha hồng
Mặt trời trái chính nghìn mùa hạ
Cuống biển còn thơm muối với rong.

Tuổi đứng càng nghe ngấm ý mùa
Hoa thơm hương chín nhựa ban sơ
Lấy vòng vũ trụ làm năm tháng,
Lấy nhịp đời tăng cho nhịp thơ.

Ta nhớ ta mà tưởng nhớ ai!
Trái ơi, có nhớ buổi hoa cười?
Hôm nay rộn rực mùa xuân mới
Hoa lá đầu tiên lại góp tươi.


Bệnh viện Việt-Xô, 12-1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]