Hiện nay trong các nhà máy của ta việc thợ già kèm cặp thợ học nghề đang thành một phong trào rộng lớn. Hai bên ký giao ước chung: người hứa tận tuỵ truyền nghề, kể hứa quyết tâm học tập.

Bác thợ già ơi!
Đồng chí dạy tôi
Tay kìm tay búa
Tay khoan tay đũa
Đồng luyện, thép tôi!

Đồng chí truyền mau
Kìm ôm cho chặt
Tay dũa cho làu
Búa nện cho chắc
Khoan vào cho sâu

Bác thợ già ơi!
Tôi bước vào đời
Lòng đầy ao ước
Có bác đi trước
Có cả đất nước
Tưng bừng gọi tôi.

Nào búa cho rền
Nào khoan cho thẳng
Hỡi người bạn trẻ
Như tre đang chẻ
Như triều đang lên!

Lò tôi lửa già
Anh thêm nắng mọc
Sắt nào không chảy
Thép nào không ra!
Nào kìm cho chặt
Nào cưa cho ngay
Hỡi người bạn trẻ
Như tre đang chẻ
Tôi trao cho anh
Đôi mắt thẳng nhìn
Tôi trao cho anh
Tấm lòng rực lửa
Những người công nhân.

Tôi trao cho anh
Tấm lòng mơ ước
Những ngày khổ đau,
Trao anh tất cả
Hoa xuân trái hạ
Những ngày mai sau.
Tôi trao cho anh
Trao về tuổi trẻ
Mối tình thế hệ
Những người áo xanh.

Bác thợ già ơi!
Tôi theo đồng chí
Hỡi người bạn trẻ
Tôi bước theo cùng!
Đôi tay ta ký
Vào tờ ước chung
Vào lòng chế độ
Vào hoa đang nở
Vào mùa đang rộ
Tưng bừng núi sông


Cẩm Phả, 7-1960

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960