Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2020 10:12

Gió cát ào lên, xé cánh buồm
Thuyền đi khuất bến, biển mây đùn
An Tiêm dắt vợ, đìu con nhỏ
Cặp bãi chiều hôm. Đảo tạnh giông.

Đất buổi hồng hoang cát bụi cây
Cát chưa yên định, đất chưa dày
Đất vừa mới nhú từ lòng biển
Cát chửa làm quen những bóng cây.

Mỗi bước An Tiêm dội đảo khơi
Chân đi đo đạc cả chân trời
Gió cày, mưa cuối, chim gieo hạt
Dây lá bò quanh mát bóng người.

Dưa mát làm sao! Vỏ: biển xanh
Ruột hồng: nắng mọc ửng bình minh
Bổ ra tưởng thấy lòng trời biển
Vua đón dưa về quả ngọt thanh.


10-1974

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984