Chim bay, ngựa chạy, trời đang sáng
Mây trắng ùn lên một cõi thu
Đo sải chân trời chim vút lặng
Ngựa phi bờm nóng quét sương mù

Dậy sớm theo chim ta thả thơ
Bay vào hội gió nở ra mùa
Phi theo ngựa khoẻ về phương lạ
Đất đẹp chồm vui theo gió khua

Ta ở đất này, sống cõi này
Đất làm ra gió để chim bay
Chim làm ra gió cho trời rộng
Người thuộc đường chim giang cánh tay

Ai nhớ thời xưa kim địa bàn
Hình chim thon nhọn chỉ không gian
Nam châm, thơ cũng loài chim đó
Cánh sải mùa xa chẳng lạc ngàn


5-2-1981
(Chim làm ra gió)
Nguồn: Huy Cận toàn tập (Tập 1), NXB Văn học, 2011