Tặng đồng chí Đặng Văn Hợp, công nhân cuốc than ở Đèo Nai - Cảm Phả

Trời mưa thụt tầng,
Đường xe cong queo.
Anh đắp, anh nâng,
Anh giằng, anh kéo.

Anh bé tí tẹo
Như con sóc lành,
Có đôi tay khéo,
Có cặp mắt nhanh.

Mũi cuốc nhẹ nhàng,
Than rơi từng mảng.
Anh xé đá tảng,
Tay san núi bằng.

Đâu đá chặn đường,
Đâu xe trận chuyến,
Anh là bánh chuyển,
Lưng mang công trường.

Hỡi người thanh niên
Dòn hai mươi tuổi
Ngày ngày xẻ núi
Rút than đen huyền,

Hồn như chiếc mai
Luôn vươn đằng trước,
Anh mang trên vai
Ngày mai đất nước.

Trời mưa thụt tầng,
Đường xe cong queo.
Anh đắp, anh nâng,
Anh giằng, anh kéo...

Yêu anh tay khéo
Yêu anh mắt nhanh,
Các bạn đùa anh,
Gọi “chàng Bé Tẹo”.


Hồng Gai, 8-1958

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]