Chiếc đồng hồ nơi tay
Thời gian hay mạch đời?
Ta nửa ngủ nửa thức
Nhộng nằm trong kén trời.

Cứ tích tác tích tắc
Như mi mắt chớp dồn
Cửa tháng ngày mở khép
Cánh vui rồi cánh buồn

Ta đi, tay đánh xa
Thời gian đèo thời gian
Từng phút nở từng phút
Như lá non nhựa tràn

Ai xưa kia trên đá
Bóng nắng khắc đồng hồ
Chỉ ghi giờ sáng sủa
Quên những giờ âm u.

Đồng hồ ơi, theo ta
Cứ vững bền tích tắc
Xót xa: ghi xót xa
Giờ vui: ghi náo nức

Đồng hồ ơi thường trực
Của hồn ta siêng năng
Khách thân ta đón rước
Khách sơ cũng đãi đằng

Ta chẳng muốn đếm giờ
Từ đây về chỗ đó
Khi nằm đất chơ vơ
Chẳng ai về gõ cửa.

Chiếc đồng hồ nơi tay
Phút giây hay mạch đời?
Ta nuôi thời gian chín
Với nhịp dòng máu sôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]