Cụ Hồ nói có sai đâu,
Tăng gia sản xuất làm giàu nước ta.
Trồng khoai trồng đậu trồng cà,
Tăng gia sản xuất, nuôi gà, nuôi heo.

Ruộng cấy lúa, bãi trồng ngô,
Đất đồi trồng sắn cũng no với đời.
Yêu anh em nhắn gửi lời
Ta no ta đánh tiệt nòi thực dân.

Vườn em tuy nhỏ anh ơi!
Cũng dăm gốc mía, cũng mười luống rau.
Bao giờ ta lại gặp nhau
Mía thời ngọt giọng, canh rau mát lòng.


Việt Bắc, 1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958