Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2020 09:54

Có những ngọn lửa đã cháy tàn năm tháng
Mà không để lại tro
Không để lại một chút khói màu mây
Tình xưa ôi, những mảnh đời nứt rạn
Mà lòng ta không cặn lại đắng cay
Chỉ tạ ơn đời đã cho ta sống
Đã cho ta nóng
Như nhựa nồng nứt tủa vỏ cây


1-3-1984

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011