Có bài ca tôi không hiểu lời ca
Tôi vẫn hiểu được nỗi lòng ai hát.
Những nốt nhạc là trăm nghìn đôi mắt
Cửa sổ tâm hồn thông cảm nhìn nhau.
Có bài ca da diết nói thương đau
Mà bè thấp vẫn mạch trào yêu sống.
Có khúc hát nói trời cao, biển rộng
Mà âm thanh vang vọng trái tim người.
Tôi đã nghe tiếng hát khắp bầu trời
Dù âm vực lòng người trên trái đất
Và tôi hiểu: vẫn một lòng dào dạt
Tha thiết yêu đời, khao khát tự do.
Hát lên bạn ơi! Dù không hiểu lời mò
Tôi vẫn hiểu được nỗi lòng ai hát.


1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]