Anh tặng em buổi sáng hôm nay
Có hoa sen nở hồ Tây trắng hồng.
Tặng em trời mát như sông
Trong veo chảy giữa hai dòng cây xanh.

Anh tặng em buổi sáng lòng anh
Có mây có nước có cành có hoa,
Có mình và lại có ta
Trong hương sen ngát nở xoà lòng sen.

Anh tặng em cả những ưu phiền
Trong câu hát cũ nghe bên chợ cầu,
Còn hằn trong chữ, trong câu
Nỗi đau ngày trước cày sâu mặt người.

Anh tặng em buổi sáng mai đời
Bước chân quen thuộc, tiếng người lại qua.
Mây phồng buồm bạc xa xa,
Ngày lên gió mới, lòng ta tặng mình.


Chủ nhật, 15-5-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958