Bắt cô trói cột,
Tiếng của mùa hè trời xanh cao vót.
Qua dốc qua đèo,
Qua suối cheo leo,
Tiếng gõ nhịp giữa rừng xanh cơn sốt.
Bắt cô trói cột!
Tiếng giục giã lúa chiêm nặng hột,
Nhịp thời gian trong gió vi vu,
Hồn trung kiên, chim của chiến khu!

Không thấy chim đâu,
Chỉ nghe chim hót.
Khắp các nẻo rừng
Chim đặt dày trạm liên lạc giao thông.
Ngựa về chiều thoăn thoắt chân bon,
Đi xuống lũng sâu heo hút,
Đã lại bắt cô trói cột.
Cái ba lô một nửa mồ hôi,

Trưa tháng năm phượng đỏ bồi hồi,
Dưới suối sỏi lăn trắng muốt,
Chim lại bắt cô trói cột.

Đường xanh um khi ráo bước ra đi,
Nắng xế đổ hồi mệt mề khi đến,
Ngã ba ngã tư cho đến ngã nghìn,
Ở giữa rốn rừng giang nứa liên miên,
Chim là bạn rừng kháng chiến.

Bắt cô trói cột!
Nghe mà nóng ruột.
Bắt cô trói cột!
Nghe mà yên tâm.


Việt Bắc, 5-1949

Bắt cô trói cột: Tên một thứ chim ở Việt Bắc, người địa phương bắt chước tiếng kêu của chim mà đặt tên chim, có nơi gọi là chim Bắc quang bắc mục, hoặc là Hà Giang nước độc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]