Bạn ngủ, toàn đêm bạn nói mơ
Nói chi xưa lắm, tự bao giờ
Nói chi sâu lắm trong xương tuỷ
Nói tựa người câm, chỉ ú ơ...

Thương lắm, bao lần thức bạn dậy
Thiếp đi lại nói chẳng thành câu
Phải đâu viêm nhiễm nung da thịt
Hay bởi thầm đau bao nỗi đau?

Ban ngày gặp bạn cười tươi tỉnh
Chắc hẳn hồn vui, đẹp giấc mơ
Đâu biết lòng câm chờ ú ớ
Giữa đêm cho bớt nỗi giày vò...


20-3-1974

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011