Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2020 08:28

Bạn đã cùng ta bàn đại ngã
Thân ta hạt bụi hoá vô cùng
Mênh mông vũ trụ đâu là rốn?
Đâu cũng lòng ta đến ở chung


1993

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011