Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Bắc Hưng Hải (1)

Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2014 21:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 08:07

Ba năm diệt hạn Bắc Hưng Hải!
Ta vai kề vai, tay nối tay
Đào kênh trải đá mời sông chảy
Hỡi nước Hồng ơi! Ghé phía đây
Phía đây ruộng khát đã lâu rồi
Đất khát phù sa, lúa khát tươi
Nước chảy bốn bề hạn vẫn hạn,
Bao phen lúa lép dẹp thân người.
Sông Hồng máu của lòng đất nước
Ta muốn mời em chầm chậm bước!
Cửa mùa, đây mở cống Xuân Quan
Cho lúa đầy căng sữa trắng ngần

Ta đoàn bộ đội làm không mỏi
Cờ trắng lùi đâu cờ đỏ đuổi
Chín năm đánh giặc súng cầm tay
Nay cuốc cùng mai xây xã hội.
Ta đoàn cán bộ của trăm ngành,
Ta đội học sinh, giỏ tiếp dành,
Tay thường cầm bút nay làm đất
Cũng kịp bà con cũng tiến nhanh.
Ta đoàn công nhân nam cùng nữ
Đẽo núi về đây dựng cửa sông,
Ruộng khô, ta lái cái sông Hồng
Chở nước phù sa vào trải lụa.
Ta là bát ngát biển nông dân
Nước cạn bao đời bụng thiếu ăn
Ta nối ngày đêm vào một trục
Tay đào chân chạy thúc thời gian.
Quyết chữa nghìn năm thôi nắng hạn
Cho xuân tươi tốt, cho hè sây,
Cho thu chĩu hạt vàng ao ước,
Hỡi nước! Theo ta phía ruộng này...
Ba năm diệt hạn Bắc Hưng Hải
Ta vai kề vai tay nối tay!
Hôm nay cuồn cuộn dòng người chảy,
Hạnh phúc ngày mai lúa dợn đầy.


12-1958

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960