Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 22:14

Bâng khuâng bên đá đêm này nữa
Ta thức cùng sương đọng giọt thềm
Ta thức cùng mây tơ xé nhẹ
Làm nên yên lắng của hoa đêm.

Thức với Angkor đá ngạo trời.
Tình vi hoa đá, rạng hoa người,
Chăm pây thơm ngát là hương đá
Đôi vẻ điêu tàn, vạn vẻ tươi.

Ở đây sao cũng xuống gần hơn
Vũ trụ xum xuê chẳng mỏi mòn
Bát ngát ngân nga cơn gió thoảng
Đền cao sao xuống nạm kim cương.

Ta rủ trời và rủ đá này
Thức cùng hoa đẹp nở đêm nay
Đá kia đã xếp theo hương nguyện
Thì hãy cùng hoa lộng lây ngày.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]