Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2020 09:31

Đêm lạnh trời thu gió gió ơi
Gió đi khua động những chân trời
Gió ơi, có rét trong luồng gió
Mà thổi tìm xa ấm biển khơi

Chỉ gió tràn đêm trải bốn bề
Đất trời chưa nghỉ, gió còn xe?
Có chi xao xuyến trong lòng gió
Giãi tỏ muôn trùng vũ trụ nghe

Đêm lạnh tầng xanh đón gió cao
Gió là mối lái giữa trăng sao
Ai trong thăm thẳm treo cầu gió
Cho nỗi niềm xa đến với nhau


31-10-1983

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011