Cánh trắng

Trời trong thăm thắm mấy tầng trong
Lối ngõ thênh thang một cửa lòng
Vũ trụ cao xanh tròn vũ trụ
Khuôn trăng mọng chín ửng tim hồng

Bàn tay năm ngón bé thon thon
Đặt giữa lòng Cha mắt rõ tròn
Ấm áp Thiên duyên tình Phụ tử
Trần gian gió lộng cánh chim non

Xuôi đường vạn dặm học Ngôi Lời
Thần Khí hao gầy Ngài thổi hơi
Cõi đất mênh mang hoa cỏ lạ
Chúa Cha tạo dựng cả trong ngoài

Rộn ràng nắng mới lớn từng ngày
Đón lấy tình yêu nắm chặt tay
Thiên Chúa trao duyên Trời nhiệm lạ
Em vào cõi phúc cánh trắng bay.

Dã Tràng Cát (cảm hoạ)
27/9/2015

Dã Tràng Cát