Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2012 22:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/12/2020 16:38

Đêm cuối năm rồi gà gáy giục
Ơi mặt trời đưa xuân mọc lên
Thời gian nghe nở nhanh từng phút
Như phố hoàng hôn bật ánh đèn.

Mải sống quanh năm với tháng năm
Như quen áo mặc, chiếu giường nằm
Ngỡ năm tháng cũng là da thịt
Rượu mạnh thời gian ta sủi tăm.

Mai đây trần trụi đi về đất
Năm tháng như là chiếc áo phơi
Quên ở ngoài vườn, ao lặng lẽ
Có hoa râm bụt cúi mình soi.

Em hơi, bên anh em thở đều
Thời gian chung tấm mặc cho nhau
Cuối năm gà gáy dày thêm sợi
Vũ trụ choàng ta áo ấm sao!


Nguồn:
1. Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984
2. Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011