Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/07/2014 21:42

題尼蓮河

尼蓮河水正東流,
曾浴金人體得柔。
自此更誰登彼岸,
西看佛樹幾千秋。

 

Đề Ni Liên hà

Ni Liên hà thuỷ chánh đông lưu,
Tằng dục kim nhân thể đắc nhu.
Tự thử cánh thuỳ đăng bỉ ngạn,
Tây khan phật thụ kỷ thiên thu.


Sông Ni Liên nơi bờ bên kia có cây bồ đề Đức Thích Ca ngồi tĩnh toạ. Lúc đầu Đức Phật tu theo lối khổ hạnh, nhưng tinh thần và thân thể suy kiệt, nên đi đến sông Ni Liên, xuống tắm rửa gọt bỏ những lề lối xưa, rồi lên gốc bồ đề tĩnh toạ trầm tư suốt 6 năm, đến năm thứ 7 ngộ đạo thành Phật.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dòng nước Ni Liên xuôi về đông
Từng tắm kim thân xoá bận lòng
Từ đấy người lên bờ đối diện
Trời tây cây Phật mấy ngàn năm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ni Liên con nước chảy về đông
Từng tắm kim thân chánh đạo thành
Từ đó bến kia liền vượt đến
Trời tây cây phật thấy ngàn năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ni Liên dòng nước xuôi đông,
Kim thân từng tắm bận lòng xoá tan.
Người thiền bờ đối diện an,
Trời tây cây Phật mấy ngàn năm sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ni Liên dòng nước xuôi về đông,
Từng tắm Kim thân tan bận lòng.
Thiền tĩnh người lên bờ đối diện,
Trời tây cây Phật ngàn năm ròng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Ni Liên về đông nước chảy
Kim nhân từng tắm để mềm thân
Những ai ở bên kia sông
Ngắm tây cây cũ ngàn năm Phật ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời