Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/07/2014 18:19

題童子寺

西登童子寺,
東望晉陽城。
金川千點淥,
汾水一條清。

 

Đề Đồng Tử tự

Tây đăng Đồng Tử tự,
Đông vọng Tấn Dương thành.
Kim xuyên thiên điểm lục,
Phần thuỷ nhất điều thanh.


Chùa Đồng Tử ở trên núi Tây Sơn, cách tỉnh Thái Nguyên 20 dặm về hướng tây nam. Tương truyền có hai đồng tử vào núi Tây Sơn ẩn tu, thấy khối đá giống hình Phật, sau đó triều đình cho xây chùa, lấy tên chùa Đồng Tử.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mé tây lên chùa Đồng Tử
Về đông ngắm thành Tấn Dương
Dòng Kim sáng ngàn ngấn lục
Sông Phần một dải xanh rờn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lên tây chùa Đồng Tử
Về đông thành Tấn Dương
Dòng Kim ngàn điểm lục
Xanh biếc dảii sông Phần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồng Tử lên chùa mé tây,
Tấn Dương ngắm cảnh thành nầy hướng đông.
Lục Kim ngàn điểm trên dòng,
Sông Phần một dải xanh trong xa mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồng Tử lên chùa hiên mé tây,
Hướng đông ngắm cảnh Tấn Dương nầy.
Dòng Kim ngàn điểm màu xanh lục,
Một dải sông Phần trong biếc đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên tây chùa Đồng Tử
Đông ngóng Tấn Dương thành
Dòng Kim xanh ngàn điểm
Sông Phần một dòng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời