15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Yên Tử (31)

Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 04:35, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/11/2012 05:55

安子山庵居

庵逼青霄冷,
門開雲上層。
已竿龍洞日,
猶尺虎溪冰。
抱拙無餘策,
扶衰有瘦藤。
竹林多宿鳥,
過半伴閒僧。

 

Yên Tử sơn am cư

Am bức thanh tiêu lãnh,
Môn khai vân thượng tằng.
Dĩ can Long Động nhật,
Do xích Hổ Khê băng.
Bão chuyết vô dư sách,
Phù suy hữu sấu đằng.
Trúc lâm đa túc điểu,
Quá bán bạn nhàn tăng.

 

Dịch nghĩa

Cao sát trời xanh, am thiền mát lạnh,
Cửa mở trên tầng mây.
Trước Long Động mặt trời đã một cây sào,
Dưới Hổ Khê băng còn dầy một thước.
Giữ thói vụng về không có mưu chước gì,
Đỡ tấm thân già yếu đã có chiếc gậy mây khẳng kheo.
Rừng trúc nhiều chim đậu,
Quá nửa làm bạn với nhà sư thanh nhàn.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Am sát trời xanh lạnh,
Cửa mở trên tầng mây.
Động Rồng trời sáng bạch,
Khe Hổ lớp băng dầy.
Vụng dại mưu nào có,
Già nua gậy một cây.
Rừng tre chim chóc lắm,
Quá nửa bạn cùng thày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

góp ý

過半伴閒僧 quá bán bạn nhàn Tăng (không phải quá ngọ bán nhàn Tăng)
(Quá bán) mới dịch thành (quá nửa) được chứ

13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Am sát trời cao lạnh
Cửa mở trên tầng mây
Mặt trời lên Long Động
Hổ Khê băng còn dày
Vụng về không mưu chước
Mệt gậy chống liền tay
Rừng trúc nhiều chim đậu
Quá nửa bạn sư thầy

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Am thiền lẫn với không trung,
Cổng ùn mây trắng trập trùng tầng cao.
Ðộng Rồng nắng quá cây sào,
Mà nơi Khe Hổ còn bao tuyết dày.
Vụng về không chước mưu hay,
Thân già nương chiếc gậy mây bước từ...
Lũ chim rừng trúc đó ư?
Thảy đều quen mặt nhà sư thanh nhàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Am thiền mát lạnh sát trời xanh,
Cửa mở tầng cao mây thức lành.
Mặt nhật lên sào Long Động trước,
Băng dầy một thước Hổ Khê tràn.
Vụng về giữ thói không mưu chước,
Ốm yếu thân già đỡ gậy mây.
Rừng trúc rất nhiều chim tới đậu,
Thanh nhàn làm bạn với sư thầy.

23.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cao sát trời xanh lạnh mái am
Cửa thiền rộng mở trắng mây lan
Động rồng nắng đã con sào vượt
Khe hổ băng dầy chửa kịp tan
Vụng dại lòng ôm không kế sách
Già nua gậy chống một cành cam
Rừng tre chim chóc nhiều vui ở
Quá nửa nhàn tăng bạn đã làm.

Nhất Nguyên
44.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Am thiền mát sát trời xanh,
Lên cao cửa mở tầng lành thức mây.
Trời lên Long Động sào cây,
Hổ Khê một thước băng dầy tràn ngay.
Vụng về không mưu chước hay,
Thân già ốm yếu gậy mây đỡ đần.
Rừng tre chim tới đậu gần,
Thanh nhàn làm bạn làm thân sư thầy.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời