春日即事

二八佳人刺繡遲,
紫荊花下轉黃鸝。
可憐無限傷春意,
盡在停針不語時。

 

Xuân nhật tức sự

Nhị bát giai nhân thích tú trì,
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly.
Khả liên vô hạn thương xuân ý,
Tận tại đình châm bất ngữ thì.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp tuổi vừa đôi tám, ngồi thêu gấm chậm rãi,
Dưới lùm hoa tử kính đang nở, líu lo tiếng chim oanh vàng.
Thương biết bao nhiêu cái ý thương xuân của nàng,
Cùng dồn lại ở một giây phút, đứng kim và im phắc.


Bài thơ này đã được xác minh lại là thơ thiền đời Tống (Trung Quốc).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thêu gấm cô em mười sáu tuổi
Hoa vàng lảnh lót tiếng hoàng ly
Thương sao trong lúc thương xuân ấy
Đọng lại dừng kim chẳng nói gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân đôi tám ngồi thêu gấm,
Tử kính dưới hoa oanh hót ca.
Biết mấy thương xuân nàng có ý,
Dừng thêu im phắc phút giây qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Gái đẹp bên song thêu chậm rãi,
Oanh vàng trong lá nhảy lăng xăng.
Thương xuân ý tựa buồn vô hạn,
Là lúc dừng kim chẳng nói rằng.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân đôi tám gấm thêu,
Dưới hoa tử kính oanh kêu vui vầy.
Thương xuân biết mấy thương thay!
Dừng thêu im phắc phút giây qua dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]