Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 22:28

過萬劫

諒州人物水流東,
百歲光陰撚指中。
回首故山凝望處,
數行歸雁帖晴空。

 

Quá Vạn Kiếp

Lạng Châu nhân vật thuỷ lưu đông,
Bách tuế quang âm nhiển chỉ trung.
Hồi thủ cố sơn ngưng vọng xứ,
Sổ hàng qui nhạn thiếp tình không.

 

Dịch nghĩa

Nhân vật đất Lạng Châu như nước chảy về đông,
Trăm năm bóng quang âm chỉ trong nháy mắt.
Ngoảnh lại non xưa, nhìn đăm đắm,
Vài hàng chim nhạn về Bắc in bóng giữa trời quang.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Trần Thị Băng Thanh

Về đông, nước chảy, người châu Lạng,
Ngày tháng, trăm năm một thoáng nhanh.
Núi cũ, ngoảnh đầu đăm đắm ngóng,
Nhạn về in bóng giữa tầng xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Nhân vật Lạng Sơn nước chảy xuôi,
Trăm năm bấm đốt chốc mồng thôi.
Quay đầu nhìn kỹ nơi non cũ,
Đàn nhạn bay về rợp giữa trời.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Người Lạng Châu như nước về đông
Trăm năm chớp mắt bóng qua song
Ngoảnh lại non xưa nhìn đăm đắm
Vài hàng nhạn lại giữa trời trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhân vật Lạng Châu con nước chảy
Trăm năm một thoáng bóng quang âm
Ngoảnh đầu quê cũ vời trông lại
Hàng nhạn quay về giữa nắng hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạng Châu nhân vật nước về đông,
Bấm đốt trăm năm thoảng chốc mòng.
Ngoảnh lại non xưa nhìn đắm đuối,
Nhạn về đất Bắc giữa trời trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạng Châu theo nước về đông,
Trăm năm bấm đốt chốc mòng thoảng qua.
Non xưa ngoảnh lại nhìn hoài,
Nhạn về đất Bắc xứ ngoài trời trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời