菊花其四

年年和露向秋開,
月淡風光愜寸懷。
堪笑不明花妙處,
滿頭隨到插歸來。

 

Cúc hoa kỳ 4

Niên niên hoà lộ hướng thu khai,
Nguyệt đạm phong quang thiếp thốn hoài.
Kham tiếu bất minh hoa diệu xứ,
Mãn đầu tuỳ đáo sáp quy lai.

 

Dịch nghĩa

Hàng năm hoa nở vào thu cùng với sương móc.
Trăng thanh trời quang đãng, thoả thích tấc lòng
Đáng cười ai không rõ sự huyền diệu của hoa,
Bất cứ tới đâu (thấy hoa) cắm đầy đầu mang về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhất Hạnh

Năm năm nở đúng tiết thu qua
Gió dịu trăng thanh ý mặn mà
Cười kẻ không hay hoa huyền diệu
Khi về mái tóc giắt đầy hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thu về, móc nhẹ cúc đơm bông,
Gió mát trăng thanh, dịu nỗi lòng.
Vẻ đẹp tinh khôi người chẳng hiểu,
Bẻ về cài tóc, đáng cười không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Sương móc hơi dương cúc nở hoa,
Trăng trong gió mát thoả lòng ta.
Cười ai không rõ hoa mầu nhiệm,
Hái giắt đầy đầu trở lại nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Cứ thu là cúc vàng bông,
Lòng ta gió mát trăng trong chan hoà.
Nực cười chẳng hiểu cho hoa,
Lại còn giắt tóc hi ha nẻo về...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm năm hoa nở đượm sương thu
Gió mát trăng thanh thoả dạ thay
Huyền diệu vẻ hoa cười chẳng biết
Đầy đầu hoa giắt lúc quay về

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao năm hoa nở tiết thu sương,
Gió mát trăng thanh thoả tấc lòng.
Cười kẻ không cho hoa tuyệt diệu,
Bẻ hoa đầu dắt trở về trông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao năm hoa nở thu sương,
Trăng thanh gió mát thoả lòng ta thay!
Cười người hoa đẹp không hay,
Bẻ hoa đem dắt đầu ngay quay về.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Thu về lại nở cùng sương trong,
Gió mát trăng thanh thoả thích lòng.
Cười kẻ vô tâm không quý trọng,
Cài hoa đầy tóc chẳng hoài mong.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
15.00
Trả lời