菊花其三

忘身忘世已都忘,
坐久蕭然一榻涼。
歲晚山中無歷日,
菊花開處即重陽。

 

Cúc hoa kỳ 3

Vong thân, vong thế, dĩ đô vong,
Toạ cửu tiêu nhiên nhất tháp lương.
Tuế vãn sơn trung vô lịch nhật,
Cúc hoa khai xứ tức trùng dương.

 

Dịch nghĩa

Quên mình, quên đời, đã quên tất cả,
Ngồi lâu trong hiu hắt, mát lạnh cả giường.
Cuối năm ở trong núi không có lịch,
Thấy cúc nở biết rằng đã tiết trùng dương.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Thân thế nào hay có với không,
Một giường lạnh ngắt kẻ ngồi trông.
Giữa non năm cuối quên ngày tháng,
Mách tiết trùng dương cúc nở bông.


Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quên mình thế tục chẳng còn vương,
Hiu hắt, ngồi lâu lạnh cả giường.
Năm cạn trong non không có lịch,
Cúc vàng nở rộ tiết trùng dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lánh chợ, quên đời, thân cũng mặc
Ngồi trong vắng lặng trĩu nan giường
Hết năm trong núi quên ngày tháng
Cúc nở hay liền đến Trùng Dương

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quên mình thế tục chẳng vương,
Ngồi lâu hiu hắt lạnh giường chẳng hay.
Trong non không rõ tháng ngày,
Cúc vàng nở rộ tiết này trùng dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Quên đời quên sự, quên cả ta
Lặng giữa giường tre, cảnh nhạt nhoà
Ẩn cư non sâu, quên ngày tháng
Chợt nhớ trùng dương, vì cúc hoa.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]