15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 22:34

題潢水寺

潢水亭邊野草多,
空山雨霽夕陽斜。
因過輦路投禪室,
擁梵敲鐘揀落花。

 

Đề Đạm Thuỷ tự

Đạm Thuỷ đình biên dã thảo đa,
Không sơn vũ tễ tịch dương tà.
Nhân qua liễn lộ đầu thiền thất,
Ủng phạm xao chung giản lạc hoa.

 

Dịch nghĩa

Bên đình Đạm Thuỷ nhiều cỏ nội,
Núi quang, mưa tạnh, bóng chiều chênh chếch.
Nhân qua con đường vua đi mà vào am thiền,
Giúp nhà chùa thỉnh chuông và nhặt hoa rơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Bên đình Đạm Thuỷ cỏ đua tươi,
Mưa tạnh non quang, bóng ngả dài.
Tiện lối xe vua vào vãng Phật,
Thỉnh chuông, giúp sãi nhặt hoa rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Bên đình Đạm-thuỷ cỏ đầy đồi,
Mưa tạnh, non quang, bóng xế rồi.
Nhân tiện qua đường vào vãng cảnh,
Gõ chuông, cắp sách, nhặt hoa rơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Bên đình Đạm Thủy cỏ dại nhiều
Núi quang mưa tạnh bóng chiều xiêu
Nhân lối xe vua vào cửa Phật
Nhặt hoa giúp sãi thỉnh chuông chiều

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên đình Đạm Thuỷ cỏ đua chen
Mưa tạnh non quang bóng chếch thềm
Theo lối xe vua vào vãng Phật
Thỉnh chuông giúp sãi nhặt hoa tàn

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên đình Đạm Thuỷ cỏ đua xanh,
Mưa tạnh bóng tà quang núi thanh,
Tiện lối xe vua vào cảnh Phật,
Thỉnh chuông giúp nhặt hoa rời cành.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên đình Đạm Thuỷ cỏ xanh,
Trời quang mưa tạnh non thanh gió vừa,
Xe vua tiện lối vào chùa,
Thỉnh chuông giúp nhặt hoa thừa rụng rơi.

25.00
Trả lời