15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/06/2020 23:37 bởi tôn tiền tử
Huyền Mặc đạo nhân (1881-?) là một vị túc nho lão thành, chưa rõ tên thật, người làng Ỷ La, tổng La Nội, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Xuất thân trong một gia đình nho học, ông học chữ Hán rất tinh thông, nhưng không dự khoá thi nào. Sau ông theo học quốc ngữ, rồi vào Sài Gòn từ năm 1926, sống bằng nghề báo và phiên dịch chữ Hán.

Ông trước tác nhiều, nhưng được biết nhiều là các cuốn Đường thi hợp tuyển, Kim Vân Kiều chú giải, và một vở tuồng Tình cảnh sông Ngân. Ngoài ra ông còn từng đăng thơ trên các báo Đuốc nhà Nam, Trong khuê phòng, Nông công thương, Tân Á.

 

Tuyển tập chung