Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi ...!!!... vào 16/05/2009 10:15

Ta có lan Bạch âu
Cánh trắng như mưa tuyết
Nhị loé đốm trăng vàng
Hương trời chưa kẻ biết

Mấy ông sành nghề lan
Toàn loại người hiểu biết
Tới ngắm lá nhung xanh
Lật thân màu tím biếc
Khúc khích bấm nhau cười
Giống thài lài, to khiếp

Ta thưa: Vâng, thài lài
Vốn loài cây thuốc vặt
Tôi đâu có chơi lan
Chỉ trồng cây, chữa mắt

Than ôi lan Bạch âu
Hay thài lài, ai biết
Chất cỏ và chất lan
Lẽ đâu - không khác biệt?


1974