Lâu rồi ngày sinh chẳng nhớ,
Tự nhiên bạn lại bắt khao.
Giật mình bấm tay tính thử,
Tuổi xuân qua tự lúc nào.

Tóc trên đầu hình muốn bạc,
Thẹn lòng tay vẫn trắng tay.
Sự nghiệp công danh đâu tá?!
Vợ con nheo nhóc một bầy.

Thôi thì lá xoài lá mít,
Cố làm cho bạn vui lòng.
Mặc ai nhà hàng quán nhậu,
Ta thì rượu nhạt thơ suông.

Bạn chê rượu nghèo không đến.
Mặc lòng ta uống với ta,
Uống mừng bốm mươi ba tuổi.
Ô hay ta vẫn chưa già!