Chưa có đánh giá nào
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 04/10/2015 20:03, số lượt xem: 662

Trong loang loáng màu chiều
Gió chở mây phiêu diêu
Ngày tàn đi hoang phế
Trút ánh vàng cô liêu

Mặt trời chết sau đồi
Bầy cò trắng cầu siêu
Tiếng oan hồn vẫy gọi
Chật vật gió đìu hiu

U minh làn khói trắng
Cõi ngày hóa màu đêm
Trăng nửa mờ nửa sáng
Vật vờ như thôi miên