Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2015 18:22, số lượt xem: 1314

Cánh cò chở gió quê hương
Chở lời ru mẹ từ miền ấu thơ
Chở hơi sương sớm mịt mờ
Chở chiều hoang phế bơ vơ một mình