新到崑崙獄得西湖先生書感作其二

萬矢紛紛集一身,
誰知接踵復多人。
天涯髀肉蹉跎甚,
悔不神山再問津。

 

Tân đáo Côn Lôn ngục đắc Tây Hồ tiên sinh thư cảm tác kỳ 2

Vạn thỉ phân phân tập nhất thân,
Thuỳ tri tiếp chủng phục đa nhân.
Thiên nhai bễ nhục tha đà thậm,
Hối bất thần sơn tái vấn tân.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 34

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Một chắc làm bia vạn mũi tên,
Dè đâu lắm kẻ nối chưn liền.
Góc tời ở luống thản nhàn quá!
Tiếc chẳng quay chèo lại núi tiên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn tên rối loạn một thân bia,
Lắm kẻ biết đâu chưn nối lìa.
Luống ở chân mây thân rãnh quá!
Núi tiên tiếc chẳng quay chèo kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời