Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 22/03/2020 16:50 bởi tôn tiền tử
Huỳnh Lý (1914-1993) sinh tại Hội An, Quảng Nam, nguyên là giảng viên Đại học Sư phạm, giảng dạy về văn học đương đại.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Anh chôn của và bạn • L’enfouisseur et son compère (Jean de La Fontaine)
  1
 2. Anh hóm và lũ cá ranh • Le rieur et les poissons (Jean de La Fontaine)
  1
 3. Bồ câu và kiến • La colombe et la fourmi (Jean de La Fontaine)
  2
 4. Các thầy lang • Les médecins (Jean de La Fontaine)
  3
 5. Cáo và dê • Le renard et le bouc (Jean de La Fontaine)
  3
 6. Chó săn và bạn • La lice et sa compagne (Jean de La Fontaine)
  1
 7. Chồn lột vào kho • La belette entré dans un grenier (Jean de La Fontaine)
  2
 8. Con mắt chủ nhân • L’oeil du maître (Jean de La Fontaine)
  1
 9. Lạc đà và cây gậy nổi • Le chameau et les bâtons flottants (Jean de La Fontaine)
  2
 10. Liên minh chuột cống • La ligue des rats (Jean de La Fontaine)
  1
 11. Lừa và chó con • L'âne et le petit chien (Jean de La Fontaine)
  3
 12. Nai và bụi nho • Le cerf et la vigne (Jean de La Fontaine)
  2
 13. Ngựa và lừa • Le cheval et l’âne (Jean de La Fontaine)
  3
 14. Ngựa và sói • Le cheval et le loup (Jean de La Fontaine)
  3
 15. Người đàn bà chết đuối • La femme noyée (Jean de La Fontaine)
  1
 16. Núi ở cữ • La montagne qui accouche (Jean de La Fontaine)
  1
 17. Quả sồi và quả bí • Le gland et la citrouille (Jean de La Fontaine)
  1
 18. Rắn và chiếc giũa • Le serpent et la lime (Jean de La Fontaine)
  2
 19. Sư tử bị người quật chết • Le lion abattu par l’homme (Jean de La Fontaine)
  2
 20. Sư tử dùng binh • Le lion s’en allant en guerre (Jean de La Fontaine)
  3
 21. Sư tử và chuột • Le lion et le rat (Jean de La Fontaine)
  1
 22. Thần mệnh và em bé • La fortune et le jeune enfant (Jean de La Fontaine)
  1
 23. Thỏ và rùa • Le lièvre et la tortue (Jean de La Fontaine)
  4
 24. Tiều phu và Kim tinh • Le bûcheron et Mercure (Jean de La Fontaine)
  2