Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thương Nữ (1)
Đăng ngày 18/08/2018 23:25, số lượt xem: 249

... Một đêm tình ái lên men
Em thức nghìn đêm với ngọn đèn
Dõi mắt trông theo vòm quan ải
Mắt sầu Thương Nữ gợn tình quen...

TP. Hồ Chí Minh, 1/2/2018