Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/08/2018 23:18, số lượt xem: 355

Đôi bàn tay đẹp em đâu?
Mươi que đũa phép nhuốm sầu cánh duyên,
Đâu màu mắt ngọc thôi miên?
Lời ru tuyệt mệnh dấn chìm hồn trai.
Ta là ai? Em là ai?
Sau rèm mi dại u hoài bóng mê
Khói sương giăng khắp hướng về
Đường hương rẽ lối tóc thề liêu trai.
Chấp bàn tay, khấn: ngày mai...
Tình em bọc lấy thi hài ta chôn
Đời ta - còn xác không hồn
Rủi may phó mặc phép lòng em ban!

TP. Hồ Chí Minh, 23/3/2018